Verzekering

Hoe bent u verzekerd?

BASIS Fysiotherapie heeft een overeenkomst met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent echter niet dat uw fysiotherapiebehandelingen automatisch vergoed worden. U kunt zich verzekeren voor fysiotherapie, maar ook dit betekent niet dat al uw behandelingen volledig vergoed worden.

We adviseren u om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar. Het is verstandig om uit te zoeken wat er door uw verzekering vergoed wordt en welke kosten voor eigen rekening zijn. Dit voorkomt vervelende verrassingen achteraf.

Wij declareren de zorgnota rechtstreeks bij uw zorgverzekering, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw behandeling.

Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering maar beperkt vergoed. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen.

Volwassenen (18 jaar en ouder)

Volwassenen komen niet in aanmerking voor een vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering. De behandelingen zijn voor eigen rekening. Wel kunt u zich aanvullend verzekeren, waarna uw behandelingen (gedeeltelijk) vergoed worden.

In een (beperkt) aantal gevallen worden de kosten voor fysiotherapie wel vanuit de basisverzekering vergoed. Bijvoorbeeld in het geval van een (chronische) aandoening. Op de ‘Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandeling’ (*), die door de overheid is samengesteld, staan aandoeningen die in aanmerking komen voor vergoeding vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen zijn altijd voor eigen rekening of worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Kinderen (tot 18 jaar)

Kinderen krijgen de eerste 18 behandelingen altijd vanuit de basisverzekering vergoed. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Hierop volgende behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. (Wanneer u deze heeft afgesloten.)

Staat een aandoening op de ‘Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandeling’ (*), dan worden na de eerste 12 behandelingen alle vervolgbehandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

(*) De ‘Lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandeling’ is een bijlage van de Zorgverzekeringswet.